NapelemekA Technosolar Kft. valóra váltja álmaitHálózati üzem


A - Napelem modulok

B - Fogyasztó

C - Hálózatba tápláló inverter

D - Betáplálást mérő óra

E - Fogyasztást mérő óra

F - Nyílvános hálózat

Napelemes rendszer felépítése

 A napelemes rendszer  több fő elemből áll, mely részek együttes működése adja a rendszer teljesítményének jelemzőit. A legfontosabb a rendszer legnagyobb és legdrágább része a napelem modul.A napelem modul a rendszer azon része, mely a napfény hatására elektromos energiát állít elő. A modulokból mezőket ( stringek) hozunk létre, melyek így együttesen képezik az úgynevezett napelemes PV generátormezőt. A modulokat egymással sorosan összekötve érjük el a megfelelő feszültséget, melyet a másik fontos egység  az inverter  230 V-os (szinuszos) váltóárammá alakít. Az így kapott AC feszültség már betáplálható az elektomos szolgáltató hálózatába. Az inverter kiválasztása lényeges mind minősségi szempontokból , mind az áramszolgáltató rendszerengedély szempontjából. A berendezéseink védelmére mind az egyenáramú, mind a váltóáramú oldalon szükség van túlfeszültség védelmi berendezésekre. Ezek a berendezések védik inverterünket az ártalmas hatásoktól, ami érkezhet a napelem modulok irányából, vagy az AC oldalon a szolgáltató hálózatából.Beépítésük nemcsak a hasznosságuk miatt szükséges, ezek nélkül nem engedélyezi a szolgáltató a hálózatához történő csatlakozást sem. A napelem modulok biztonságos rögzítése a tartószerkezet feladata. A rögzítő és tartószerkezet kialakítása mindíg az adott helyszínhez legjobban igazodó megoldás kell, hogy legyen. Méretezése speciális feladt, mivel hosszú élettartammal kb. 30 év kell számolni.Lényeges, hogy tarószerkezetünk megfelelő teherbírással rendelkezzen hiszen jelentős környezeti terheléseket kell elviselnie, emelett a megfelelő korrozióállás is követelmény. Fontos és nem elhanyagolható építőelemek a megfelelő keresztmetszetű és szigetelésű szolár egyenáramú kábelek , valamint a speciális csatlakozók. Mivel az egyenáramú oldalon akár 1000 V -os feszültség is előfordulhat, csak a kifejezetten erre a célra fejlesztett és gyártott szolár kábelek használata biztonságos. A megfelelő kereszmetszet kiválasztása a maximális teljesítmény elérésének egyik feltétele.

Az építőelemek  össessége, és a kivitelezés minőssége meghatározó a rendszer működése szempontjából, ezért csak szakemberrel terveztessünk, kiviteleztessünk,hogy végül az elvárt termelési eredményt kapjuk.

Hálózatba tápláló napelemes rendszereknél a modulokat elektromos csatlakozók segítségével egy vagy több mezőbe kapcsoljuk. A modulokból által megtermelt egyenáramot egy vagy több inverter alakítja át 230 V-os váltóárammá. A szolgáltató által felszerelt két irányba mérő óra minden betáplált kWh áramot rögzít, így az az éves fogyasztásunkból levonásra, túltermelés esetén kifizetésre kerül. A visszatáplálás műszaki és egyéb feltételeiről érdeklődjön munkatársunknál, vagy áramszolgáltatójánál!

Olvasson tovább: Engedélyeztetés